Maandag 23 juli 2007 - Lord of the Rings

De link tussen 'het kwaad' en 'het lijden' (zie Rorty) zag ik een beetje terug in de figuur van koning Theoden van Rohan uit 'Lord of the Rings'. Als Aragorn, Gimli en Legolas en Gandalf het rijk van de Rohirrim binnenrijden, merkt Gimli op dat er op een kerkhof meer vreugde heerst dan waar ze op dat moment rijden. Alles en iedereen is grauw en lusteloos. Het lijkt wel of het leven stil staat.
De enige die verontrust is, blijkt Eowyn te zijn, de nicht van Theoden. Zij staat op de uitkijk op het moment dat de vier ruiters naderen. Gandalf weet de ware oorzaak van de ellende: Saroman, die zélf en via zijn handlanger Grima de macht in handen heeft. En die macht blijkt zeker niet ten goede. Het kwaad heeft Theoden bijna helemaal ten onder gebracht. Hij reageert niet menselijk meer, hij neemt niet meer deel aan het discours van de mensen. Op de bovenste foto is verbeeld hoe Theoden eraan toe is als gevolg van de aanwezigheid van Saroman (handlanger van Sauron) in zijn lichaam. Met een indrukwekkend openbaar optreden weet Gandalf Saroman te verdrijven uit Theoden. 'Ik heb donkere dromen gehad de laatste tijd,' verzucht Theoden als hij weer bij zijn verstand is gekomen. Grima en Saroman verdwijnen uit zijn leven en hij hervindt zijn waardigheid weer. De 'white wizzard' heeft hem weer tot zichzelf gebracht. Zijn vrijheid stelt hem in staat zijn eigen geschiedenis voort te zetten.